Note To Future<br />
 

Note To Future
 

Gelecekte açılmak üzere notları kapsülle meye yarayan NoteToFuture UX tasarımı ve yazılım projesini gerçekleşirdik.


Notetofuture projesi C# diliyle hazırlanmış olup MVC Mimari ile kodlanmıştır. Veri paketleri JSON teknolojisi ile ileten yapı veri tabanı olarak MSSQL alt yapısı kullanmaktadır.